Επικοινωνια

Φανοποιείο - Συνεργείο αυτοκινήτων Kappas Cars

Γ. Παπανδρέου 134 & Βουλγαροκτόνου 4-6
144 52 Μεταμόρφωση
Τηλέφωνο 210-2844462
Κινητό τηλέφωνο 697-3731100
Φαξ 213-0308430

kappas.cars@gmail.com

www.vrisko.gr/kappas-cars